fredag 20 juli 2007

Psykos är vi allihopa..

Det finns en pryl som jag har tänkt på.
Det sägs att alla människor är barn av sin tid. Jag vill nog gräva lite djupare i det där. Skulle nog vilja säga att alla är barn av sin omgivande kultur. Och det är här det börjar bli intressant. För vad är egentligen kultur?

Kultur är ju en uppsättning regler och föreställning utifrån en grupp individer agerar utifrån, oavsett om dessa regler är rationella eller förankrade i verkligeheten.

Det betyder att ur ett makro-perpektiv (ett större persp.) att alla kulturer runtomkring oss är mer eller mindre olika former av masspsykoser, eftersom dom olika kulturerna inte bär på samma verklighetsbild och därför aldrig till fullo kan förstå varandra.

Enligt wikipedias defenition för psykos, betyder ordet att en individ tappar kontakten med omgivningens verklighet. Om man för över det på en grupp betyder det att gruppen tappar kontakten med sin omgivande verklighet (eller snarare omgivningens föreställning om verkligheten, eftersom verkligheten är ett subjektiv tillstånd och därför inget absolut).


Ser ni var det här leder?

-Just det. Alla är mer eller mindre psykotiska.... Alla grupper omges med andra grupper. Olika föreställningar stöts mot varandra hela tiden och per defenition är allt egentligen helt psyko.

Och det känns faktiskt lite lugnande. :)

/J.

Inga kommentarer: