fredag 11 april 2008

Molnet

Jag har nämnt Fredrik Wass, tidigare. Han är bland annat journalist på Internet World och står även bakom Bisonblog. Han har i en artikel i Fokus idag gått igenom nästan alla relevanta skeenden justnu på den sociala webben. Bland annat går han in på mobilen som det sjunde massmediet och "Molnet" som är en samlingsbegrepp för alla resurser som helt plötsligt står till förfogande när du börjar leva ett mer webbifierat liv. Alla dina vänners kunskap, direkta upplevelser och kontakter har du helt plötsligt tillgängligt hela tiden, likt en förlägning ditt medvetande. Dina sinnen begränsas till varken tid, rum eller kunskap.
Allt finns tillgängligt. Hela tiden. Överallt.

Läs årets förmodligen viktigaste artikel om internet: Molnet förändrar allt.

Inga kommentarer: