måndag 1 juni 2009

Ibland blir det lite abstrakt...

Sitter och hårdpluggar php. Trodde jag kunde lite. Inte lika säker längre. Men jag lär mig grymt snabbt tack vare att jag älskar logik och matte. (Framförallt lära mig sånt som verkar obegripligt för svenne-banan).

Plöjde precis igenom den här lilla schysta sidan där jag kunde upplysas om följande:

Du kan använda vektorvärda uttryck i "foreach"-slingan

Ytterligare ett litet vektorexempel. Här använder jag strängfunktionen explode() som skapar en ny vektor med ett ord i varje vektorelement. Funktionen explode() kapar den sträng som står som andra argument vid varje förekomst av den sträng som står som funktionens första argument, i mitt fall ett blanktecken. Varje del av den sönderhackade strängen placeras i en nyskapad vektor, som returneras från funktionsanropet. Med strängvariabeln $textsnutt som i kodexemplet nedan resulterar följaktligen funktionsanropet

explode(" ",$textsnutt)

i en vektor med 32 element (räkna antalet ord i textsträngen!). Jag hade kunnat mellanlagra denna vektor i en variabel, men jag kan lika gärna lägga in det vektorvärda uttrycket direkt i foreach-slingan:

Klart som korvspad. Korvspad som har kokat länge. Med många korvar. Jättelänge. I ett mörkrum.