onsdag 22 juli 2009

Doing some hard work...

Wifey frågade om jag ville spola giftigt vatten, istället för att
sitta och reda ut kod i Silverstripe.
Inte ett problem.
Om jag skulle vara tvungen att välja mellan att koda i det här vädret
eller vada i gift blir det nog det senare. Saphire är det gift jag
verligen fruktar. ;)