torsdag 15 oktober 2009

#0

När du är tillbaka där du började, vet du att det är dags att
sluta.