torsdag 15 oktober 2009

#3

Det finns många dåliga sätt att leverera nyheter. Det finns inget
bra sätt att leverera dåliga.