måndag 12 april 2010

@olaahlvarsson demar #iPad på #SprayOffice

Man vill ju ha en. Även om jag inte kan motivera det med rationella argument.

Posted via email from jnystromdesign's posterous

Inga kommentarer: