söndag 27 juni 2010

Slutrep

Relativt. Relatera. Relation.
Koordinera. Koordination. Ordination;
Relationskarantän tills dämpad inflamation;
- Inget att diskutera, ingen diskurs eller diskussion

Gravitera, falla, praktisera gravitation;
- Gärna sen, senframflytt, omdisposition.
Kan inte placera dig. Ingen slutposition.
Kan inte kommitta mig eller ingå i en kommision.

Min mission, just nu; ingen nyemmision,
ingen passion, som leder till separation.
- Klart? Slut? - Nerstängd transmission;
Orkar inte älta mer. Ingen mer repetition.

Ingen mer repetition. 

Inga kommentarer: