fredag 6 augusti 2010

Om frustration

Frustration är glappet mellan potentialen av din talang och den
världsbild som omger dig.
Om man är uppmärksam på vad som gör en frustrerad kan man lära sig
var ens talanger ligger och hur ens egna världsbild skiljer sig från
normen.

Inga kommentarer: