onsdag 29 september 2010

Hitler som Popikon

Det kan inte hjälpas. Om något ärrar hela världen på ett eller annat sätt så är det dömt att bli en popikon förr eller senare. Det är vårt kollektiva sätt att bearbeta. Att forma memer som knyter an till det föregående, men som sätts i en den nuvarande kontexten. Tänk bara på 9-11.

Ytterligare ett exempel är filmen Downfall som har mixat om i otaliga remixer. SSWC-gänget gjorde till exempel en suverän version som handlade om biljettsläppet till campet, som spelar på det temat att flera personer blev utan biljetter.

Senaste fyndet i är Hipster Hitler, ironiserar lika mycket över Hipsters som Hitler.


Lite över gränsen. Mycket roligt.

Inga kommentarer: