måndag 27 juni 2011

Pre Träningsdagboken

Provar på något så splittrat som den här playlisten för att kolla vad som funkar löpningsmässigt. http://open.spotify.com/user/jnystrom/playlist/5Y7GaKHUEDy9yRzJYgVs2i

The_playlist_nasta_pass

Vad säger ni? Le hit où le caca?

Utlovar videoinlägg inom 1,5 h.

Posted via email from jnystromdesign's posterous

Inga kommentarer: