torsdag 28 februari 2013

Den omvända kalendern

DT: Om du märker att all din tid flyter iväg på saker som du inte planerat, så kan du skapa en omvänd kalender. Fyll i det du HAR gjort och jämför mot din planering. DF: Vad händer i helgen?

Inga kommentarer: